ประชุมสภาคณบดี 30-31 พ.ค.60

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา ร่วมประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30-31 พ.ค.60

 


%d bloggers like this: