ผลงานบริการฝึกอบรม

ศูนย์ฯ วางแผนที่จะบริการทางวิชาการในการฝึกอบรมด้านการวางแผน การวิจัยและการประเมินโดยเริ่มที่เดือนมีนาคม 2560 จะอย่างไดก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560 จะเริ่มให้บริการอบรมตามคำขอทั่วไป

%d bloggers like this: