สายตรงถึงคณบดี

ท่านที่ประสงค์จะสื่อสารถึงคณบดี เพื่อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การสะท้อนปัญหาหรือหารือเรื่องใด ๆ สามารถแจ้งข้อมูลผ่านลิงค์ด้านล่าง

>>> Message to Dean- Click Here<<<

%d bloggers like this: