โครงการบริการทางวิชาการ 2560

คณะศึกษาศาสตร์ ส่งเสริมให้คณะจารย์มีความเชี่ยวชาญเแพาะทาง และพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ท้องถิ่น ภูมิภาค และวงวิชาการทั่วไป  ในปี 2560 คณะได้เตรียมพร้อมสำหรับการบริการทางวิชาการตามคำขอขององค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

%d bloggers like this: