มุ่งหวังเป็นครูวิทย์/คณิตฯ ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ…….เชิญสมัครเรียนปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

คุรุสภา ได้ให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) ของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ในการประชุมเดือนมกราคม 2561  ในการนี้วิทยาลัยจะเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีด้านการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ทุกวิชาเอก) หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์(ทุกวิชาเอก) สมัครเข้าเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>>>>>>>>>>>สมัครเข้าเรียน<<<<<<<<<

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s