ประกาศผลการคัดเลือก ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับสมัครและดำเนินการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561  บัดนี้ ได้ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว ดังลิงค์ด้านล่าง

  >>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 แล้วนำสลิป ไปลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.

อนึ่ง คณะจะขยายห้องเรียนอีก 1 ห้อง รับจำนวน 30  คน ท่านที่สนใจ ให้ยืนสมัครด่วน ภายในวันที่ 24

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s