แจ้งความจำนงค์เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)

urgentท่านที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  ขอให้ท่านแจ้งความจำนงค์ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือ แสกน Q.R.Code แล้วกรอกข้อมูลตาแบบฟอร์มที่กำหนด  ทั้งนี้ คณะฯจะประสานงานไปยังท่านในทันทีที่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ(กลางเดือน ก.พ.2562)

 >>>สนใจสมัคร<<<

 

สมัคร ป บัณฑิต

Advertisements