แจ้งความจำนงค์เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)

urgentท่านที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  ขอให้ท่านแจ้งความจำนงค์ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือ แสกน Q.R.Code แล้วกรอกข้อมูลตาแบบฟอร์มที่กำหนด  ทั้งนี้ คณะฯจะประสานงานไปยังท่านในทันทีที่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ(กลางเดือน ก.พ.2562)

 >>>สนใจสมัคร<<<

 

สมัคร ป บัณฑิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s