ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต(ภาษาไทย)

ปฐมนิเทศวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เริ่มเวลา 08.00-11.00 น. รายละเอียดดูที่ลิงค์ด้านล่าง
1) ตารางสอน
2) รายชื่อสมาชิกกลุ่ม รายชือแต่ละห้องเรียน(5 ห้อง)
3) กำหนดการปฐมนิเทศ
4) กำหนดการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

https://drive.google.com/drive/folders/1ujDDgMrGmx1fTKLO9TKwO1mhGBIVY0G9?usp=sharing