ประกาศผลการพิจารณารับเข้าเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น บัดนี้ คณะได้ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชุดที่ 1 แล้ว ดังลิงค์ด้านล่าง

>>>รายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ชุดที่ 1<<<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.