ประกาศรายชื่อ หมู่เรียน ป.บัณฑิต รุ่น 7(2563)

คณะได้จัดหมู่เรียน สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 7 จำแนกเป็น 5 หมู่เรียน ไว้ในห้องเรียนวิชา Practicum ดังลิงค์ที่แนบ ขอให้ทุกคน สมัครเข้าห้องเรียน แล้วตรวจสอบรายชื่อว่าตนเองอยู่หมู่เรียนใด พร้อมทั้งคอยติดตามประกาศใด ๆ ในห้องเรียนนั้น เป็นระยะ ๆ

นักศึกษาสมัครเข้าใช้ app Google Classroom ในบทบาทผู้เรียน แล้วสมัครเข้าห้อง โดยใช้โค๊ดต่อไปนี้

ljepqr7

https://classroom.google.com/u/0/c/MTAxOTEwNTYxMjE2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.