ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับสมัครและดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ภาคภาษาไทย รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังแนบ

004. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชุดที่ 3 (ให้ยืนยันสิทธิ์ภายใน 25 เมษายน 2564)

ช่องทางการชำระเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน(งวดที่ 1)

———————–
** ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เลขที่บัญชี 416-1-01128-8
** ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เลขที่บัญชี 946-3-00464-9
ถ่ายหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด มาที่ ไอดีไลน์ : 0804452988
( ** ใบเสร็จเจ้าหน้าที่การเงินจะเก็บไว้ ทางคณะจะรวบรวมมาให้ในวันปฐมนิเทศ )

  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. ระบุว่า ลงทะเบียนเรียน ป.บัณฑิตรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 1/2564
    กรณีชำระด้วยตนเอง ติดต่อที่ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.