ประกาศ กำหนดการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต(ภาคภาษาไทย) ภาค1/2564

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ดังลิงค์ด้านล่าง

>>>ตารางสอน<<<

urgent

รายละเอียด

  1. นักศึกษารุ่นที่ 7 รหัส 20 เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 (เรียนออนไลน์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง)
  2. นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 21 เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564(เรียนออนไลน์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง)
  3. นักศึกษารุ่น 8 ให้เข้าร่วมกลุ่มของรุ่น เพื่อติดตามประกาศ หรือการประสานงานต่าง ๆ ที่ https://www.facebook.com/groups/543663866800075(2021 GRAD DIP THAI CO-ORDINATION ROOM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.