เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13:30 น…เชิญรับฟังการแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. in Educational Administration

ด่วนที่สุด..วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะจัดประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) Ph.D.(Educational Administration) ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนในระดับปริญญาเอก

ลิงก์ สำหรับการประชุม เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น.

https://teams.live.com/meet/9579566845959

https://teams.live.com/meet/9579566845959

สาระที่จะพูดคุย

  1. ทำไมต้องเรียนที่ St Theresa International College : จุดเด่นของหลักสูตร
  2. ภาพรวมของหลักสูตร ทั้งโปรแกรมที่ทำวิทยนิพนธ์ อย่างเดียว และโปรแกรมที่ต้องเรียนรายวิชา ก่อนทำวิทยานิพนธ์
  3. ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุคที่ทักษะภาษาอังกฤษ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในวิชาชีพบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ท่านสามารถก้าวสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ในเวลาอันรวดเร็วมากกว่าปกติ ถ้าท่านเก่งภาษาอังกฤษ)
  4. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

….ถ้าท่านตั้งเป้าหมายชีวิตว่า “I will be an excellent administrator” … ……เชิญเข้าร่วมรับฟังเลยนะครับ