ข่าวรับนักศึกษา ปี 2565 /Admission 2565

รับสมัคร ปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา

รับสมัครปริญญาเอก….Ph.D. in Educational Administration(International Program/New Program 2565)

Detail of the Ph.D. program

Apply for Ph.D.

ข่าวรับ ป.บัณฑิต 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต (ชุดที่ 2)…12 เม.ย.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00-12:00 น. ในระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน(ประกาศ 26 พ.ค.2565)…ให้เตรียมเข้ารับการปฐมนิเทศ 28 พ.ค. 2565 เวลา 10.30 น.