การปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บันฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้แจ้งเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นั้น (วางแผนที่จะปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมกัน) ในการนี้ เนื่องจากคณะกำลังทำการคัดเลือกนักศึกษาชุดที่ 3 โดยจะทำการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม และประกาศผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565….ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน คณะจึงขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 10:30 น. (เป็นการปฐมนิเทศพร้อมกันทั้ง 3 ชุด ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน) ที่ลิงก์ด้านล่าง

ปฐมนิเทศ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 น...MS-Team

May 28 · 10:30– 12:00 Video call link:
https://teams.live.com/meet/9551798264465

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ….ขอให้ทุกคน เข้าร่วมกลุ่ม ใน facebook Group นะครับ https://www.facebook.com/groups/1571097973273040 ชื่อกลุ่ม 2022 GRAD DIP(THAI) STIC