ประกาศรับสมัคร ป.บัณฑิต รอบพิเศษ

ด้วยในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์จะเปิดโอกาสให้ครูประจำการได้มีความรู้และประสบการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการนี้ได้จัดเตรียมเปิดห้องเรียนเพิ่มเติม 1 ห้องเรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 จึงได้ประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 11 เมษายน-20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และ

สัมภาษณ์ พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 น.

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตใหม่(รุ่นที่ 9) 28 พ.ค.2565
Monday, May 28 10:30 – 12:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/bjp-ahhw-beu

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ลิงก์ต่อไปนี้

>>สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่<<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

>>>เอกสารแนบประกาศฯ <<<