ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปี 2566

ในปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 โปรแกรม ดังนี้

  1. โปรแกรมประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย จำนวน 150 คน
  2. Graduate Diploma Program in Teaching Profession 90 persons

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนใน 2 โปรแกรมดังกล่าว โดยคณะได้กำหนดการ ดังนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 8 มีนาคม– 20 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และ

สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 มีนาคม 2566

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครโดยตรงที่แผนกทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

3. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร (ดูได้จากเอกสารแนบ)

ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบ

4. การสมัครทางออนไลน์: ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่าง

สมัครออนไลน์ ได้ >>คลิ๊กที่นี่<<

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์….3/03/2023