Featured

ประกาศรับสมัคร ป.บัณฑิต รอบพิเศษ

ด้วยในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์จะเปิดโอกาสให้ครูประจำการได้มีความรู้และประสบการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการนี้ได้จัดเตรียมเปิดห้องเรียนเพิ่มเติม 1 ห้องเรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 จึงได้ประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 11 เมษายน-20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (23 พ.ค.65) และ สัมภาษณ์ออนไลน์ พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2565……

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียนงวดที่ 1 เพื่อยืนยันสิทธิ์ ให้ชำระเข้าบัญดีเดียวกับช่วงสมัคร…คือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง6ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่บัญชี 416-1-01128-8

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเลขที่บัญชี 946-3-00464-9 ถ่ายภาพหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครพร้อมแจ้งรายละเอียด มาที่ ไอดีไลน์ sticfinance (ใบเสร็จเจ้าหน้าที่การเงินจะเก็บไว้ ทางคณะจะรวบรวมมาให้ในวันปฐมนิเทศ หรือช่วงเปิดเรียน)

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตใหม่(รุ่นที่ 9) 28 พ.ค.2565…..ผ่าน MS Team
May 28 10:30 – 12:00 คลิ๊กลิงก์ด้านล่าง

https://teams.live.com/meet/9551798264465

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ลิงก์ต่อไปนี้

>>สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่<<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

>>>เอกสารแนบประกาศฯ <<<

Featured

การปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บันฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้แจ้งเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นั้น (วางแผนที่จะปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมกัน) ในการนี้ เนื่องจากคณะกำลังทำการคัดเลือกนักศึกษาชุดที่ 3 โดยจะทำการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม และประกาศผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565….ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน คณะจึงขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 10:30 น. (เป็นการปฐมนิเทศพร้อมกันทั้ง 3 ชุด ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน) ที่ลิงก์ด้านล่าง

ปฐมนิเทศ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 น...MS-Team

May 28 · 10:30– 12:00 Video call link:
https://teams.live.com/meet/9551798264465

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ….ขอให้ทุกคน เข้าร่วมกลุ่ม ใน facebook Group นะครับ https://www.facebook.com/groups/1571097973273040 ชื่อกลุ่ม 2022 GRAD DIP(THAI) STIC

Featured

ข่าวรับนักศึกษา ปี 2565 /Admission 2565

รับสมัคร ปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา

รับสมัครปริญญาเอก….Ph.D. in Educational Administration(International Program/New Program 2565)

Detail of the Ph.D. program

Apply for Ph.D.

Featured

ข่าวรับ ป.บัณฑิต 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต (ชุดที่ 2)…12 เม.ย.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00-12:00 น. ในระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน(ประกาศ 26 พ.ค.2565)…ให้เตรียมเข้ารับการปฐมนิเทศ 28 พ.ค. 2565 เวลา 10.30 น.

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียนงวดที่ 1 เพื่อยืนยันสิทธิ์ ให้ชำระเข้าบัญดีเดียวกับช่วงสมัคร…คือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง6ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่บัญชี 416-1-01128-8

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเลขที่บัญชี 946-3-00464-9 ถ่ายภาพหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครพร้อมแจ้งรายละเอียด มาที่ ไอดีไลน์ sticfinance (ใบเสร็จเจ้าหน้าที่การเงินจะเก็บไว้ ทางคณะจะรวบรวมมาให้ในวันปฐมนิเทศ หรือช่วงเปิดเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการรับสมัครผู้สนใจ ให้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู ภาคภาษาไทย) ระหว่าง 26 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2565 และทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 นั้น บัดนี้ คณะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังประกาศ ที่แนบ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

>>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์เข้าเรีย ป.บัณฑิต ปี 2565 ชุดที่ 1/2565<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565(ชุดที่ I)…สัมภาษณ์ออนไลน์ เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการรับสมัครผู้สนใจ ให้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู ภาคภาษาไทย) ระหว่าง 26 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น บัดนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไข “แนวปฏิบัติในการสัมภาษณ์” ที่ระบุท้ายบัญชีรายชื่ออย่างเคร่งครัด

>>บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบด้วนตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และลิงก์ห้องสอบออนไลน์<<

แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

  1. ให้ผู้สมัครทุกคน เข้าไปกรอกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform
  2. เตรียมตัวนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการสอบ ในห้องออนไลน์ ดังต่อไปนี้(ใช้เวลา 4-7 นาที)

   2.1 ความพร้อมในการเรียนและความเหมาะสมในการเป็นครู(2 นาที)

       คำสั่ง/คำถาม :  โปรดแนะนำตนเอง   แสดงบัตรประชาชน และอธิบายว่า “ท่านเห็นว่าตนเอง  (1) มีความพร้อมในการเรียน และ (2) เหมาะสมที่จะเป็นครู  อย่างไร”

2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน/บันทึกส่วนบุคคล ในลักษณะของ E-Portfolio ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดี หรือมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นครู(5 นาที)

     คำสั่ง/คำถาม:     “ให้ท่านแสดง E-Portfolio  (1) หลักฐาน/ผลงาน ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดีในระยะที่ผ่านมา หรือ (2) หลักฐานที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นครู  หรือ (3) นำเสนอทั้งสองประการ คือทั้ง (1) และ (2)

3. ขอให้ทุกคนใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงในการเข้าห้องสอบ(ท่านต้องไปเปลี่ยนชื่อที่แสดงในบัญชี Google หรือใน E-mail ของท่าน) ผู้ใช้ชื่ออื่นที่ไม่ตรงกับชื่อจริง กรรมการจะไม่ตอบรับเข้าห้องสอบ อาจจะต้องสอบหลังสุดก่อนหมดเวลา หรืออาจถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

4. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ทดลองเข้าห้องสอบก่อนเวลา โดยเข้า Google Meet  แล้ว ใส่ลิงค์ หรือ รหัส 12 ตัวท้าย(รวมเครื่องหมาย – )  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 1  https://meet.google.com/cqz-gpsf-kab

ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 https://meet.google.com/szf-ryko-xii

ห้องสัมภาษณ์ที่ 3 https://meet.google.com/fue-iivj-gdb

ห้องสัมภาษณ์ที่ 4  https://meet.google.com/ujd-mocc-cbq

ห้องสัมภาษณ์ที่ 5 https://meet.google.com/fue-iivj-gdb

ห้องสัมภาษณ์ที่ 6 https://meet.google.com/hqj-mrms-ogr

ห้องสัมภาษณ์ที่ 7 https://meet.google.com/gnx-ufsj-qfk

ห้องสัมภาษณ์ที่ 8 https://meet.google.com/zpr-iipa-qqj

5. เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือก พิจารณาจาก 1) GPA.ระดับปริญญาตรี หรือการมีวุฒิปริญญาโท 2) ประสบการณ์การทำหน้าที่ครูผู้สอน  3) ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ และ 4) ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ที่ปรากฏใน  e-Portfolio  หรือ ผลงานการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่แสดงถึงการเป็นผู้มีน้ำใน เอื้ออาทร และรับผิดชอบ

6. สำหรับผู้ที่ติดราชการ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถสอบได้ในวันเวลาที่กำหนดได้  ให้กรอกข้อมูลในลิงค์ต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นราย ๆ ไป โดยจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 17:00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2565  Linl : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW6g3TJm5UJEPoPw/viewform

เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13:30 น…เชิญรับฟังการแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. in Educational Administration

ด่วนที่สุด..วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะจัดประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) Ph.D.(Educational Administration) ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนในระดับปริญญาเอก

ลิงก์ สำหรับการประชุม เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น.

https://teams.live.com/meet/9579566845959

https://teams.live.com/meet/9579566845959

สาระที่จะพูดคุย

  1. ทำไมต้องเรียนที่ St Theresa International College : จุดเด่นของหลักสูตร
  2. ภาพรวมของหลักสูตร ทั้งโปรแกรมที่ทำวิทยนิพนธ์ อย่างเดียว และโปรแกรมที่ต้องเรียนรายวิชา ก่อนทำวิทยานิพนธ์
  3. ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุคที่ทักษะภาษาอังกฤษ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในวิชาชีพบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ท่านสามารถก้าวสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ในเวลาอันรวดเร็วมากกว่าปกติ ถ้าท่านเก่งภาษาอังกฤษ)
  4. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

….ถ้าท่านตั้งเป้าหมายชีวิตว่า “I will be an excellent administrator” … ……เชิญเข้าร่วมรับฟังเลยนะครับ

Ph.D.(Educational Administration) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

“ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-มาพร้อมกับโอกาสในชีวิต-โอกาสในตำแหน่งหน้าที่ เสมอ”

ในปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา หรือ Ph.D.(Educational Administration) จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร : เราพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเด่น อย่างน้อย 4 ประการ คือ

1. เป็นหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาตนเองบนเส้นทางวิชาชีพบริหารการศึกษาหรือบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะในสังคมยุคปัจจุบันมีการสื่อสารระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในสายงานบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา การมีสมรรถนะสูงด้านภาษาอังกฤษ ย่อมมีโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหรือวิทยฐานะระดับสูงได้ง่ายขึ้น

2. หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา หรือการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน พัฒนางานบนเส้นทางิชาชีพบริหารการศึกษา โดยพาะในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ

3. หลักสูตรเน้นการสร้างนักวิชาการหรือผู้นำทางวิชาการที่มีทักษะในการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร โดยผู้เรียนทุกคนจะได้ประสบการณ์การทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง(ถ้ายังไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง เราจัดหาสถานศึกษาให้ท่านทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) และต้องจัดทำโครงงานบูรณาการแบบครบวงจร อย่างน้อย 5 โครงงานตามที่หลักสูตรกำหนด เป็นการสร้างผู้นำทางวิชาการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีสมรรถนะด้าน ไอซีที เพื่อการบริหารจัดการในระบบทางไกล

4. หลักสูตร เน้น Work Integrated Learning(WIL) กระบวนการเรียนจะสอดรับกับการพัฒนางานในหน้าที่หรือพันธกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษา ดังนั้น “ตัวผู้เรียนจะมีความก้าวหน้าในวุฒิ ก้าวหน้าในวิทยฐานะ ในขณะเดียวกัน งานของสถานศึกษาก็มีพัฒนาการดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง”…สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด หรือติดตามที่ลิงกืด้านล่าง

————————————–

>>>แนะนำหลักสูตร Ph.D.(Educational Administration)<<<

ติดตาม https://suphak1954.wixsite.com/doctoralproject

Applying to the Ph.D.Program 2565

————————————–

Welcome

animated-welcome-image-0112

บัณฑิตนานาชาติ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่า ในยุค Thailand 4.0  “การมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวครูและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครู และนำมาซึ่งความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

นอกจาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว เราได้ทำหน้าที่ของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้งการส่งเสริม-พัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล

ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ หรือร้องขอความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ได้ตามความต้องการ..เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้สังคม


ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกาษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปี 2565

ในปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 โปรแกรม ดังนี้

  1. โปรแกรมประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย จำนวน 120 คน
  2. Graduate Diploma Program in Teaching Profession 60 persons

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนใน 2 โปรแกรมดังกล่าว โดยคณะได้กำหนดการ ดังนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 26 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 และ

สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มีนาคม 2565

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครโดยตรงที่แผนกทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ ได้ >>คลิ๊กที่นี่<<

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

>>>ประกาศรับสมัคร<<<

>>เอกสารแนบประกาศ<<

>>กรอกใบสมัครและส่งหลักฐาน ออนไลน์<<<<